Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  • Koronowirus_logo

    Zarządzenie Rektora ATH

    JM Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki wydał Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do momentu uchylenia. Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00