Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych

Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych

W dniu 30 września 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie oświadczeń dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego).

Harmonogram spotkań dla naszych studentów:

  • filologia angielska – godz. 9:00 – aula L-128 (bud. L, I piętro)
  • filologia hiszpańska – godz. 10:00 – aula L-318 (bud. L, III piętro)

Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale legitymacje studenckie oraz oświadczenia otrzymają w terminie późniejszym.

UWAGA: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na sale zostaną wpuszczone wyłącznie osoby w maseczkach, w rękawiczkach jednorazowych, z własnymi długopisami.

Uczelnia zapewnia pomiar temperatury, dozowniki z płynem odkażającym oraz bezpieczną odległość w odkażonych salach.

Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Podział na grupy dziekańskie wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w holu przed Dziekanatem Wydziału (bud. L, II piętro, obok pok. 212) oraz widoczny będzie po zalogowaniu się do wirtualnego dziekanatu.

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2020 r. wg planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (bud. L, II piętro obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata parkingowa na terenie kampusu ATH wynosi 3 zł – płatne przy wyjeździe). Na parterze budynku „L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie) oraz ogólnodostępna szatnia.

Sekretariat Instytutu Neofilologii znajduje się w budynku B (ul. Willowa 2) na I piętrze w pokoju B101 (tel. 33 827-92-65). email: in@in.ath.edu.pl

Zachęcamy do śledzenia naszych wiadomości również na Facebooku: FB Anglistyka, FB Iberystyka, wiadomości ogólne Instytutu Neofilologii dostępne są na profilu InstytutNeofilologiiATH

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na II piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29). Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie lub skanem (mailowo) powiadomić dziekana o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

 

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2020/2021 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 20.000, a OC – suma ubezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 50,00 zł). Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę) oraz przez płatność online (dane podane będą w dokumentacji otrzymanej z dziekanatu).

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00