Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studenci studiów stacjonarnych! Przedmioty obieralne również online

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  Sprawy techniczne  \  Studenci studiów stacjonarnych! Przedmioty obieralne również online

Studenci studiów stacjonarnych! Przedmioty obieralne również online

Podobnie, jak i reszta zajęć, w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 przedmioty obieralne na Wydziale Humanistyczno-Społecznym również odbywać się będą w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams, zgodnie z harmonogramem i planem zajęć: https://plany.ath.bielsko.pl/

Udział w zajęciach możliwy będzie jedynie dla studentów zalogowanych poprzez studencki adres mailowy w domenie @ath.bielsko.pl Prosimy o wcześniejsze aktywowanie/aktualizację adresu oraz aktywowanie swojego indywidualnego konta dostępu do MS Teams. Szczegóły logowania: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/

Przedmioty obieralne dla studentów stacjonarnych poprowadzą:

 1. dr hab. prof ATH Piotr Żurek – Islam we współczesnym świecie
 2. dr Maciej Kalarus – Gen podróży. Polska literatura podróżnicza po 1989 roku
 3. dr Krzysztof Feruga – Organizacja imprez turystycznych
 4. dr Agata Ostrowska-Knapik – Kultura czeska – wybrane zagadnienia
 5. dr Lidia Romaniszyn-Ziomek – Na krańcu Europy – język i kultura Portugalii
 6. dr Ewelina Gajewska – Wybrane zagadnienia kultury języka polskiego
 7. dr hab. Tomasz Bielak, prof. ATH – Obraz i obrazowanie w dobie nowych mediów
 8. dr Marcin Ziomek – Język i kultura Rosji
 9. dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Inteligencja wieloraka w teorii i praktyce
 10. dr Stanisław Ciupka – Drogi myślenia humanistycznego w transhumanistycznym świecie

Spotkanie organizacyjne (połączone z prezentacją tematyki poszczególnych przedmiotów obieralnych i zasadami ich) dla prowadzących i studentów odbędzie się 5 października o godz. 13:15 poprzez komunikator MS Teams, w zespole: „WHS Wykłady obieralne – s. stacjonarne 2020”, na kanale ogólnym.

Kod do zespołu: nu9uhpm

Link bezpośredni do spotkania w aplikacji Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4b6dcf48568843748ccca379c284832e%40thread.tacv2/1601717599989?context=%7b%22Tid%22%3a%2270dbaa1f-55b3-4a67-96d1-7ba70d67f6b9%22%2c%22Oid%22%3a%221fb800c6-3a4a-48ed-9582-dac3157b1b19%22%7d

Zapisy na przedmioty obieralne uruchomione zostaną (w formularzach elektronicznych) we wtorek 6 października i potrwają do piątku 9 października.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00