Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 – harmonogram egzaminów

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  sesja egzaminacyjna  \  Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 – harmonogram egzaminów

Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 – harmonogram egzaminów

Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów):

Filologia Angielska

Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Angielska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Angielska – studia niestacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Hiszpańska

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2

 

Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 2.02.2021 do 15.02.2021, a na studiach niestacjonarnych od 1.02.2021 do 14.02.2021. Z kolei sesja poprawkowa dla studiów stacjonarnych to 22.02-26.02.2021, dla studiów niestacjonarnych 22.02-28.02.2021.

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. dr Michał Lisecki Wstęp do językoznawstwa 4.02.2021

godz. 13.15

11.02.2021

godz. 13.15

25.02.2021

godz. 16.00

1/1 Fil. ang. mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 2.02.2021

godz. 9.30

9.02.2021

godz. 9.30

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego 2.02.2021

godz. 11.00

10.02.2021

godz. 10.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Tomasz Markiewka Teoria literatury 5.02.2021

godz. 11.00

22.02.2021

godz. 11.00

26.02.2021

godz. 11.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 3.02.2021

godz. 9.00

11.02.2021

godz. 9.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr hab. Aleksandra Banot, prof. ATH Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 4.02.2021

godz. 15:00

8.02.2021

godz. 14.00

25.02.2021

godz. 15.00

2/3 Fil. ang.

translacja z jęz.  biznesu

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego 2.02.2021

godz. 11.00

10.02.2021

godz. 10.00

2/3 Fil. ang.

translacja z jęz.  biznesu

dr Tomasz Markiewka Teoria literatury 8.02.2021

godz. 11:00

22.02.2021

godz. 11.00

26.02.2021

godz. 11.00

2/3 Fil. ang.

translacja z jęz.  biznesu

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 5.02.2021

godz. 11.30

12.02.2021

godz. 9.00

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I termin

 

II

termin

III

termin

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna znajomość języka angielskiego – zintegrowana sprawność rozumienia i konwersacji 5.02.2021

godz. 10.00

12.02.2021

godz. 10.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych 3.02.2021

godz. 9.00

10.02.2021

godz. 9.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne

 

4.02.2021

godz. 16.00

8.02.2021

godz. 16.00

22.02.2021

godz. 16.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

dr hab. Katarzyna Ożańska-Ponikwia, prof. ATH Dydaktyka przedmiotowa języka angielskiego 2.02.2021

godz. 10.00

9.02.2021

godz. 10.00

3/5 Fil. ang

translacja z jęz. biznesu

mgr Marzena Foltyn Praktyczna znajomość języka angielskiego – zintegrowana sprawność rozumienia i konwersacji 3.02.2021

godz. 15.00

10.02.2021

godz. 14.00

3/5 Fil. ang

translacja z jęz. biznesu

mgr Agnieszka Pochopień Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych 5.02.2021

godz. 8.50

11.02.2021

godz. 8.50

23.02.2021

godz. 8.50

3/5 Fil. ang

translacja z jęz. biznesu

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne 4.02.2021

godz. 16.00

8.02.2021

godz. 16.00

22.02.2021

godz. 16.00

Filologia Angielska – studia stacjonarne – II-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

 

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Nowe tendencje w nauczaniu języka angielskiego 2.02.2021

godz. 10.00

8.02.2021

godz. 10.00

1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Stanisław Ciupka Psychologia rozwojowa i osobowości 7.02.2021

godz. 8.00

12.02.2021

godz. 8.00

22.02.2021

godz. 8.00

1/1 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

dr Tatiana Szczygłowska Wybrane zagadnienia przekładoznawstwa 3.02.2021

godz. 8:15

11.02.2021

godz. 11.00

1/1 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

mgr Sławomir Konkol Przekład tekstów specjalistycznych na język polski 2.02.2021

godz. 9.00

10.02.2021

godz. 9.00

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna znajomość języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich 4.02.2021

godz. 12:00

11.02.2021

godz. 12.00

 
2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Literatura porównawcza 5.02.2021

godz. 9.00

12.02.2021

godz. 9.00

 
2/3 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich 4.02.2021

godz. 14:00

11.02.2021

godz. 14.00


Filologia Angielska – studia niestacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang.

nauczycielska

 

mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 6.02.2021

godz. 8.30

9.02.2021

godz. 8.30

1/1 Fil. ang.

nauczycielska

dr Michał Lisecki Wstęp do językoznawstwa 5.02.2021

godz. 16.00

12.02.2021

godz. 16.00

25.02.2021

godz. 17.00

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego 5.02.2021

godz. 19.00

12.02.2021

godz. 19.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

prof. dr hab. Libor Pavera Teoria literatury 4.02.2021

godz. 18.00

11.02.2021

godz. 18.00

26.02.2021

godz. 18.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 7.02.2021

godz. 9.00

13.02.2021

godz. 9.00

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr hab. Aleksandra Banot, prof. ATH Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 8.02.2021

godz. 16.00

14.02.2021

godz. 15.00

28.02.2021

godz. 15.00

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Maciej Niemiec Praktyczna znajomość języka angielskiego – zintegrowana sprawność rozumienia i konwersacji

 

5.02.2021

godz. 19.20

12.02.2021

godz. 19.20

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Sławomir Konkol Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych 2.02.2021

godz. 19.00

11.02.2021

godz. 18.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne 1.02.2021

godz. 16.00

8.02.2021

godz. 17.00

22.02.2021

godz. 17.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Agnieszka Kliś Dydaktyka przedmiotowa języka angielskiego 6.02.2021

godz. 10.00

13.02.2021

godz. 10.00

14.02.2021

godz. 8.00

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – II-go stopnia

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot   DATA/ GODZINA/ SALA
 

 

Zerowy

 

I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Nowe tendencje w nauczaniu języka angielskiego 5.02.2021

godz. 18.00

12.02.2021

godz. 18.00

1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Małgorzata Jopek-Bizoń Psychologia rozwojowa i osobowości  

23.01.2021

godz. 9.30

31.01.2021

godz. 9.00

6.02.2021

godz. 9.00

22.02.2021

godz. 16.00

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich 6.02.2021

godz. 10:00

13.02.2021

godz. 10:00

 
2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

prof. dr hab. Libor Pavera Literatura porównawcza 5.02.2021

godz. 18.00

12.02.2021

godz. 18.00

26.02.2021

godz. 19.00


Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – I-go stopnia

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska prof. dr hab. Libor Pavera Wstęp do literaturoznawstwa 4.02.2021

godz. 9.00

11.02.2021

godz. 9.00

25.02.2021

godz. 9.00

1/1 Fil. hiszpańska mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 2.02.2021

godz.9.30

9.02.2021

godz. 9.30

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska dr Tomasz Brenet Historia literatury hiszpańskiej 3.02.2021

godz. 10.00

8.02.2021

godz. 10.00

23.02.2021

godz. 10.00

2/3 Fil. hiszpańska mgr Ilona Cieślar-Śliż Hiszpański język turystyki 4.02.2021

godz. 8.30

9.02.2021

godz. 8.30

25.02.2021

godz. 17.00

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

3/5 Fil. hiszpańska mgr Jaume Vidal Praktyczna nauka 2-go języka kierunkowego   10.02.2021

godz. 9.00

21.02.2021

godz. 9.00

dr Lidia Romaniszyn-Ziomek 4.02.2021

godz. 9:00

11.02.2021

godz. 9:00

23.02.2021

godz. 9:00

3/5 Fil. hiszpańska mgr Aleksandra Hasior Translacja: teoria i praktyka przekładu 05.02.2021 godz. 10.00 12.02.2021

godz. 10.00

22.02.2021

godz. 10.00

3/5 Fil. hiszpańska dr hab. Carlos Dimeo, prof. ATH Historia literatury hispanoamerykańskiej 2.02.2021

godz. 11.15

9.02.2021

godz. 11.15

3/5 Fil. hiszpańska dr Przemysław Brom Marketing 3.02.2021

godz. 9.00

15.02.2021

godz. 9.00

24.02.2021

godz. 9.00

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – II-go stopnia

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

 

Egzaminator

 

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA

 

I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska

II stopnia

dr Agnieszka Palion-Musioł Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – gramatyka 3.02.2021

godz. 9:00

9.02.2021

godz. 9:00

22.02.2021

godz. 9:00

1/1 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Agnieszka Pochopień Praktyczna nauka języka angielskiego 4.02.2021 godz. 8.50 10.02.2021

godz. 8.50

26.02.2021

godz. 12.50

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Aleksandra Hasior Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – język specjalistyczny 3.02.2021 godz. 10.00 12.02.2021

godz. 09.00

22.02.2021

godz. 10.00

2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Marzena Foltyn Praktyczna nauka języka angielskiego 4.02.2021

godz. 15.00

11.02.2021

godz. 15.00

2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Aleksandra Hasior Przekład tekstów specjalistycznych 05.02.2021

godz. 09.00

12.02.2021

godz. 12.00

22.02.2021 godz. 10.00

 


Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska prof. dr hab. Libor Pavera Wstęp do literaturoznawstwa 5.02.2021 godz.17.00 12.02.2021

godz. 17.00

26.02.2021
godz. 17.00
1/1 Fil. hiszpańska mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 6.02.2021

godz. 8.30

9.02.2021

godz. 9.30

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska dr hab. Carlos Dimeo, prof. ATH Historia literatury hiszpańskiej 3.02.2021

godz. 18.00

10.02.2021

godz. 18.00

2/3 Fil. hiszpańska mgr Ilona Cieślar-Śliż Hiszpański język turystyki 6.02.2021

godz. 18.00

13.02.2021
godz. 18.00
27.02.2021

Godz. 18.00

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00