Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia Angielska ATH w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów 2021!

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Filologia Angielska ATH w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów 2021!

Filologia Angielska ATH w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów 2021!

Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować, iż prowadzony w Instytucie Neofilologii ATH kierunek Filologia Angielska, w najnowszym Rankingu Kierunków Studiów Szkół Wyższych Perspektywy 2021, jako drugi kierunek z naszej uczelni, znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, wyprzedzając wiele filologii z renomowanych i większych uczelni w kraju.

Na ten sukces składa się praca i zaangażowanie wszystkich pracowników Filologii Angielskiej, którzy pod kierunkiem Dyrektor Instytutu Neofilologii, prof. ATH dr hab. Marii Korusiewicz, tworzą niezwykle aktywny naukowo, zgrany i prężny zespół. Jeśli do tego dodać zaplecze do takich działań, znakomicie zorganizowane przez Panią mgr Magdalenę Czader-Wiśniowską, to mamy “prawie” gotową receptę na sukces. “Prawie”, gdyż prawdziwym “papierkiem lakmusowym”, a jednocześnie ważnym elementem tego mechanizmu są sami studenci i absolwenci Filologii Angielskiej ATH.

Wszystkie powyższe oceny mogłyby wydać się przesadzone, gdyby nie fakt, że to właśnie te aspekty Kapituła Rankingu 2021, której przewodniczył prof. Michał Kleiber, oceniła bardzo wnikliwie i w przypadku Filologii Angielskiej ATH dało to tak wyśmienity wynik. Dodać należy bowiem, że ocenie poddano aż 71 kierunków studiów, które w zależności od specyfiki oceniane były według rozbudowanego (od 11 do 13) zestawu precyzyjnych wskaźników, pogrupowanych w sześć kryteriów. Kapituła doceniła prestiż kierunku, biorąc pod uwagę m.in.: wskaźnik kategorii naukowej, potencjał dydaktyczny i naukowy, ekonomiczne losy absolwentów oraz umiędzynarodowienie studiów.

Wszystkim wspomnianym wcześniej – pracownikom i studentom Filologii Angielskiej, gratulujemy i nie ustajemy działać wspólnie dalej, bo właśnie taka zgodna zespołowa praca składa się na sukcesy tak uczelni, jak i samych studentów, a później absolwentów.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00