Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne – studia niestacjonarne

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Organizacja zajęć  \  Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne – studia niestacjonarne

Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne – studia niestacjonarne

Informujemy, że 2 października 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! Spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska oraz studentów I-go roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku pedagogika.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym na salę zostaną zaproszone  wyłącznie osoby w maseczkach, z własnymi długopisami.

Uczelnia zapewnia pomiar temperatury, dozowniki z płynem odkażającym oraz bezpieczną odległość w odkażonych salach.

Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale dokumenty otrzymają w terminie późniejszym w dziekanacie Wydziału.

Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności.

Podział na grupy dziekańskie wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w holu przed Dziekanatem Wydziału (bud. L, II piętro, obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 1 października 2021 r. wg planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (bud. L, II piętro, obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej, opłata parkingowa na terenie kampusu ATH wynosi 3 zł – płatne przy wyjeździe). Na parterze budynku „L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie).

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na 2. piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29).

Godziny otwarcia dziekanatu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10:00-13:00
  • środa – 8:00-10:00
    oraz
  • soboty zjazdowe -8:00-13:00

Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie lub scanem mailowo powiadomić Dziekana wydziału o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału.

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2021/2022 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 25.000, a OC – suma ubezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 60,00 zł).

Oferta dla WHS ATH

Oferta wirtualna ATH

Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę) oraz przez płatność online (dane podane w dokumentacji otrzymanej w załączeniu z dziekanatu).

Maksymalny termin dokonania wpłaty na ubezpieczenie to 27 października 2021 roku w dziekanacie Wydziału- II piętro , pok. 210 lub 9 października br. (sobota zjazdowa) od godz. 11.00 do godz. 12.00.

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną ubezpieczenia objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00