Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów Instytutu Neofilologii w roku akademickim 2021/2022

 \  Aktualności  \  Uroczystości  \  Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów Instytutu Neofilologii w roku akademickim 2021/2022

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów Instytutu Neofilologii w roku akademickim 2021/2022

W dniu 30 września br. w Instytucie Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbyła się uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów I-go roku.

Immatrykulacja 2021-2022

Immatrykulacja 2021-2022

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Ernest Zawada obecny podczas uroczystości wraz z prodziekanami – dr Justyną Wojciechowską i drem Robertem Pyszem, v-ce dyrektor studium dr Agnieszką Palion-Musioł oraz dr hab. Dorotą Chłopek, prof ATH i drem Michałem Liseckim – opiekunami I-go roku. Immatrykulowani zostali studenci studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Immatrykulacja 2021-2022

Immatrykulacja 2021-2022

Wszystkich naszych nowych studentów serdecznie witamy w murach Akademii i w Instytucie Neofilologii i życzymy wytrwałości oraz radości w realizacji swoich pasji.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00