Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Projekt YETI (Young Entrepreneurial Teachers Initiative) w ramach Erasmus+ na ATH

 \  Aktualności  \  Projekt YETI (Young Entrepreneurial Teachers Initiative) w ramach Erasmus+ na ATH

Projekt YETI (Young Entrepreneurial Teachers Initiative) w ramach Erasmus+ na ATH

Projekt YETI (Young Entrepreneurial Teachers Initiative), w ramach programu Erasmus+, jest międzynarodowym projektem partnerstwa strategicznego Erasmus+, w którym Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uczestniczy jako partner.

 

Projekt YETI stanowi kontynuację bardzo owocnej współpracy w ramach projektu PIETE (PIETE – Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education), w którym Akademia Techniczno-Humanistyczna uczestniczyła również jako partner w latach 2018-2021. Z rezultatami projektu, jak również materiałami w otwartym dostępie, można zapoznać się na stronie https://www.entrepreneurialteachers.eu/.

Wiodącym członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu YETI jest czeski Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Członkami projektu są również, oprócz ATH, Uniwersytet w Segedynie (Węgry), Univations GmbH – Instytut Transferu Wiedzy i Technologii na Uniwersytecie Martina-Luthera w Halle-Wittenberdze (Niemcy), Uniwersytet Pedagogiczny w Tyrolu (Austria), Bantani Education (Belgia) oraz University Industry Interaction Network (Holandia).

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości u studentów kształcących się w zawodzie nauczyciela. Należy podkreślić, iż kompetencje w zakresie przedsiębiorczości nie są tożsame jedynie z umiejętnościami koniecznymi do skutecznego prowadzenia biznesu; przedsiębiorczość rozumiana jest obecnie jako znacznie szerszy koncept, odnoszący się do umiejętności miękkich i wielu życiowych kompetencji (tzw. life skills). Zgodnie z dyrektywami UE, ta szeroko rozumiana przedsiębiorczość jest jedną z 8 kluczowych kompetencji, które są podstawą uczenia się przez całe życie. Projekt YETI ma zatem na celu włączenie kluczowej kompetencji do kształcenia nauczycieli, która w chwili obecnej jest obecna sporadycznie, głównie z powodu błędnej interpretacji tego pojęcia.

Cele kształcenia nauczycieli obejmują już rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, ale metodologia i rzeczywista treść nie są jeszcze dobrze rozwinięte w wielu krajach. Projekt YETI niesie korzyści przede wszystkim ze względu na skuteczne wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w dziedzinie kształcenia nauczycieli. Dzięki przedsiębiorczo myślącym nauczycielom, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości wśród kolejnych pokoleń studentów specjalności nauczycielskich mają szanse się podwyższyć, co w dłuższym okresie przyniesie korzyści dla całego społeczeństwa. Ponieważ w projekt zaangażowane są różne uniwersytety i inne instytucje, tworzą się szanse na długoterminowa, międzynarodową współpracę w dziedzinie interdyscyplinarnych badań naukowych, jak i dalszych projektów o charakterze dydaktycznym.

Wszystkich zainteresowanych projektem YETI, bądź rezultatami poprzedzającego go projektu PIETE, zapraszamy do kontaktu z dr Anną Wieczorek z Instytutu Neofilologii (awieczorek@ath.bielsko.pl) , która jest koordynatorem obydwu projektów w ramach ATH.

Strona projektu YETI: https://yetiproject.eu

 

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00