Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zdalne nauczanie – niezbędne narzędzia i procedury

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Organizacja zajęć  \  Zdalne nauczanie – niezbędne narzędzia i procedury

Zdalne nauczanie – niezbędne narzędzia i procedury

W związku z wydanym w dniu 9 grudnia 2021 roku przez JM Rektora ATH zarządzeniem nr 1598/2021/2022 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej ATH, w dniach od 13.12.2021 do 9.01.2022 roku wszystkie zajęcia w Instytucie Neofilologii odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

Aby ułatwić komunikację między wykładowcami a studentami w trakcie nauczania zdalnego, na platformie MS Teams został założony zespół „WHS kody zajęć”.

Kod dostępu do zespołu: xd00pm1

Zamieszczono w nim (w zakładce „Pliki”) skoroszyty MS Excel dla poszczególnych kierunków z wykazami przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022 w tym również dla filologii angielskiej i filologii hiszpańskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zajęcia ułożone są w porządku alfabetycznym. W rubrykach obok nazwy zajęć znajdują się nazwy zespołów w MS Teams, w ramach których realizowane będą poszczególne zajęcia, oraz kody dostępu do nich. Wystarczy skopiować odpowiedni kod i wprowadzić go na swoim koncie w MS Teams w/g instrukcji dostępnej poniżej.

Dołączanie do zespołu Teams – krótka instrukcja

Kody będą udostępniane przez wykładowców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dołączenie do każdego zespołu (zajęć) możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do MS Teams ze studenckiego adresu mailowego w domenie @student.ath.edu.pl. Prosimy nie usuwać żadnych danych z arkuszy! (wszelkie działania są rejestrowane przez system i oznaczone loginem)

Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się ściśle wg planów zajęć opublikowanych w serwisie: https://plany.ath.bielsko.pl/.

Informacje instruktażowe dotyczące rejestrowania się i użytkowania aplikacji MS Teams dostępne są tutaj.

Poza realizacją zajęć za pośrednictwem MS Teams, w każdym przypadku wykładowca ustala stosowne kanały wymiany reszty treści spośród dostępnych na uczelni: MS Teams, e-Uczelnia (Moodle)

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00