Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zdalne nauczanie przedłużone

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  Zdalne nauczanie przedłużone

Zdalne nauczanie przedłużone

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i pojawiającymi się przypadkami zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, JM Rektor ATH 4 Stycznia br. wydał zarządzenie (Nr 1605/2021/2022), które przedłuża okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do przeprowadzenia w trybie stacjonarnym na terenie uczelni do 1 lutego 2022 dla studiów stacjonarnych i do 6 lutego 2022 dla studiów niestacjonarnych. W tym okresie zajęcia będą odbywały się w określonym wcześniej trybie zdalnym.

Wypożyczalnia i czytelnie Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pozostają otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. Do powyższego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

Załącznik: Zarzadzenie-1605 covid

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00