Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zimowa sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  sesja egzaminacyjna  \  Zimowa sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów

Zimowa sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów

Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów):

Filologia Angielska

Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Angielska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Angielska – studia niestacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Hiszpańska

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3

 

Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 2.02.2022 do 15.02.2022, a na studiach niestacjonarnych od 7.02.2022 do 20.02.2022. Z kolei sesja poprawkowa dla studiów stacjonarnych to 21.02-26.02.2022, dla studiów niestacjonarnych 25.02-3.03.2022.

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. dr Michał Lisecki Wstęp do językoznawstwa 28.01.2022

15.00-17.00

(termin “0”)

04.02.2022
15.00 – 17.00

 

11.02.2022
14.00-16.00

 

25.02
1/1 Fil. ang. mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 03.02.2022

9.15 – 10.45

 

10.02.2022

9.15-10.45

 

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego  

07.02.2022

9.00 – 10.00

 

15.02.2022

9.00 – 10.00

 

 
2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Tomasz Markiewka Teoria literatury 08.02.2022

10.30 – 12.00

 

14.02.2022

10.30 – 12.00

 

21.02.2022

10.30

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 04.02.2022

9.00 – 11.00

 

11.02.2022

9.00 – 11.00

 

 
2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Anna Foltyniak-Pękala Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 09.02. 2022 10.02.2022  
2/3 Fil. ang.

translacja z ang. jęz.  biznesu

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego  

07.02.2022

9.00 – 10.00

 

15.02.2022

9.00 – 10.00

 

 
2/3 Fil. ang.

translacja z ang. jęz.  biznesu

dr Tomasz Markiewka Teoria literatury 08.02.2022

10.30 – 12.00

 

14.02.2022

10.30 – 12.00

 

21.02.2022

10.30

2/3 Fil. ang.

translacja z ang. jęz.  biznesu

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 02.02.2022

9.00 – 11.00

 

11.02.2022

9.00-11.00

 

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I termin

 

II

termin

III

termin

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna znajomość języka angielskiego – ekspresja pisemna 04.02.2022

10.00 – 11.30

 

11.02.2022

10.00 – 11.30

 

 
3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Agnieszka Pochopień Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych i literackich 09.02.2022

9.00-11.00

 

15.02.2022

9.00 – 11.00

 

21.02.2022

10.00-12.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne

 

02.02.2022

11.00 -12.00

 

10.02 2022

16.30 -17.30

 

26.02.2022

11.00-12.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

dr hab. Katarzyna Ożańska-Ponikwia, prof. ATH Dydaktyka przedmiotowa języka angielskiego 03.02.2022

11.00 – 12.30

 

07.02.2022

11.00 – 12.30

 

11.02.2022

11.00

3/5 Fil. ang.

translacja z ang. jęz. biznesu

mgr Maciej Niemiec Praktyczna znajomość języka angielskiego – ekspresja pisemna 07.02.2022

9.00 – 11.00

 

14.02.2022

9.00 – 11.00

 

 
3/5 Fil. ang.

translacja z ang. jęz.  biznesu

mgr Agnieszka Pochopień Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych i literackich 09.02.2022

9.00-11.00

 

15.02.2022

9.00 – 11.00

 

21.02.2022

10.00-12.00

3/5 Fil. ang.

translacja z ang. jęz.  biznesu

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne 02.02.2022

11.00 -12.00

 

10.02 2022

16.30 -17.30

 

26.02.2022

11.00-12.00

Filologia Angielska – studia stacjonarne – II-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

dr Tatiana Szczygłowska Wybrane zagadnienia przekładoznawstwa 02.02.2022

9.30 – 11.00

 

08.02.2022

9.30 – 11.00

 

 
1/1 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

dr Agnieszka Kocel-Duraj Przekład tekstów specjalistycznych na język polski 03.02.2022

12.00 – 13.30

 

10.02.2022

12.00 – 13.30

 

 

Filologia Angielska – studia stacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang. II st.

tłumaczeniowa

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich 04.02.2022

11.30 – 13.00

 

11.02.2022

11.30 – 13.00

 

 

 

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Praktyczna znajomość języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich  

03.02.2022

9.00-10.30

 

10.02.2022

10.00 – 11.30

 

 
2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Literatura porównawcza 09.02.2022

9.00 – 10.30

 

14.02.2022

9.00-10.30

 

 

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang.

nauczycielska

 

mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 12.02.2022

09.00-10.00

19.02.2022           9.00-10.00  
1/1 Fil. ang.

nauczycielska

dr Michał Lisecki Wstęp do językoznawstwa 11.02.2022
16.00-18.00
18.02.2022
16.00-18.00
25.02

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Gramatyka opisowa języka angielskiego 12.02.2022

9.00

19.02.2022

9.00

 
2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Marcin Ziomek Teoria literatury 07.02.2022

17.00

17.02.2022

17.00

 
2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Zuzanna Szatanik Historia literatury angielskiej 14.02.2022

16.00 – 17.30

18.02.2022

16.00 – 17.30

 
2/3 Fil. ang.

nauczycielska

dr Anna Foltyniak-Pękala Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 08.02.2022 15.02.2022  

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – II-go stopnia

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Elwira Lewandowska Praktyczna znajomość języka angielskiego – ekspresja pisemna

 

termin „0”

06.02.2022

13.30

14.02.2022

10.00

 
3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Sławomir Konkol Praktyczna znajomość języka angielskiego – przekład tekstów użytkowych i literackich 13.02.2022

9.00-11.00

15.02.2022

15.00-17.00

 
3/5 Fil. ang.

nauczycielska

mgr Monika Marek Praktyczna znajomość języka angielskiego – ćwiczenia gramatyczne 08.02.2022

11.00-12.00

11.02.2022

17.00-18.00

01.03.2022

11.00-12.00

3/5 Fil. ang.

nauczycielska

dr hab. Krzysztof Polok, prof. ATH Dydaktyka przedmiotowa języka angielskiego termin „0”

06.02.2022.

11.30 – 13.00

   

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Barbara Loranc-Paszylk Nowe tendencje w nauczaniu języka angielskiego 12.02.2022

10.00

19.02.2022

10.00

 
1/1 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Agnieszka Roszkowska Psychologia rozwojowa i osobowości 07.02.2022 09.02.2022 22.02.2022

Filologia Angielska – studia niestacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

mgr Marzena Foltyn Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie tekstów akademickich 07.02.2022

16.00-17.30

10.02.2022

8.00-9.30

25.02.2022

8.00-9.30

2/3 Fil. ang. II st.

nauczycielska

dr Marcin Ziomek Literatura porównawcza 09.02.2022

17.00

 

16.02.2022

17.00

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – I-go stopnia

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska prof. dr hab. Libor Pavera Wstęp do literaturoznawstwa termin „0”

28.01.2022

04.02.2022

11.02.2022

 
1/1 Fil. hiszpańska mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 03.02.2022

9.15 – 10.45

 

10.02.2022

9.15-10.45

 

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska dr Tomasz Brenet Historia literatury hiszpańskiej 07.02.2022

9.00 – 10.00

 

14.02.2022

9.00 – 10.00

 

 
2/3 Fil. hiszpańska mgr Marta Lewicz-Więcław Hiszpański język turystyki 04.02.2022

14.15 – 15.45

 

11.02.2022

14.15 – 15.45

 

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

3/5 Fil. hiszpańska mgr Jaume Vidal Praktyczna nauka 2-go języka kierunkowego 02.02.2022

9.00 – 10.30

 

09.02.2022

9.00 – 10.30

 

 
dr Lidia Romaniszyn-Ziomek 02.02.2022

10.00 – 11.30

 

07.02.2022

10.00 – 11.30

 

21.02.2022
3/5 Fil. hiszpańska mgr Aleksandra Hasior Translacja: teoria i praktyka przekładu 03.02.2022

13.00

 

08.02.2022

10.00

 

23.02.2022
3/5 Fil. hiszpańska dr hab. Carlos Dimeo, prof. ATH Literatura hispanoamerykańska 04.02.2022

10.00 – 11.30

 

21.02.2022

10.00 – 11.30

 

 
3/5 Fil. hiszpańska mgr Jaume Vidal Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego 07.02.2022

9.00 – 10.30

 

14.02.2022

9.00 – 10.30

 

 
3/5 Fil. hiszpańska dr Natalia Wiśniewska Historia języka hiszpańskiego z elementami gramatyki historycznej 10.02.2022

9.00 – 10.30

 

15.02.2022

9.00 – 10.30

 

23.02.2022

9.00

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – II-go stopnia

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 1 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

 

Egzaminator

 

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA

 

I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Marta Lewicz-Więcław Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – gramatyka 08.02.2022

11.30 – 13.00

 

15.02.2022

11.30 – 13.00

 

 
1/1 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow Praktyczna nauka języka angielskiego 02.02.2022

10.00 – 11.30

 

09.02.2022

10.00 – 11.30

 

 

Filologia Hiszpańska – studia stacjonarne – rok 2 (II-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

specjalność

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Aleksandra Hasior Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – język specjalistyczny 02.02.2022

10.00

 

07.02.2022

11.00

 

23.02.2022
2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Marzena Foltyn Praktyczna nauka języka angielskiego 04.02.2022

8.00-9.30

 

11.02.2022

8.00-9.30

 

21.02.2022

8.00-9.30

2/3 Fil. hiszpańska

II stopnia

mgr Aleksandra Hasior Przekład tekstów specjalistycznych 03.02.2022

10.00-11.30

 

07.02.2022

13.00-14.30

 

23.02.2022

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – I-go stopnia

 

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – rok 1 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

1/1 Fil. hiszpańska prof. dr hab. Libor Pavera Wstęp do literaturoznawstwa termin „0”

06.02.2022

13.02.2022

20.02.2022

 
1/1 Fil. hiszpańska mgr Agnieszka Gawlik Lektorat języka łacińskiego 12.02.2022

09.00-10.00

19.02.2022           9.00-10.00  

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – rok 2 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

Kierunek/

specjalność

Egzaminator Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

2/3 Fil. hiszpańska dr Tomasz Brenet Historia literatury hiszpańskiej 12.02.2022

8.30 – 9.30

19.02.2022

8.30 – 9.30

26.02.2022

8.30-9.30

2/3 Fil. hiszpańska mgr Marta Lewicz-Więcław Hiszpański język turystyki 13.02.2022

13.00 – 14.30

20.02.2022

13.00 – 14.30

 

Filologia Hiszpańska – studia niestacjonarne – rok 3 (I-go stopnia)

Rok/

Sem.

 

Kierunek/

Specjalność

 

Egzaminator

 

Przedmiot DATA/ GODZINA/ SALA
I

termin

II

termin

III

termin

3/5 Fil. hiszpańska dr Lidia Romaniszyn-Ziomek Praktyczna nauka 2-go języka kierunkowego 10.02.2022

17.00

16.02.2022

17.00

 
3/5 Fil. hiszpańska mgr Aleksandra Hasior Translacja: teoria i praktyka przekładu 12.02.2022

10.00

20.02.2022

15.00

26.02.2022

10.00

3/5 Fil. hiszpańska dr hab. Carlos Dimeo, prof. ATH Literatura hispanoamerykańska 07.02.2022

17.00 – 18.30

   
3/5 Fil. hiszpańska dr Tomasz Brenet Historia i kultura hiszpańskiego obszaru językowego 13.02.2022

9.45 – 10.45

19.02.2022

9.45 – 10.45

 
3/5 Fil. hiszpańska dr Agnieszka Palion-Musioł Historia języka hiszpańskiego z elementami gramatyki historycznej 08.02.2022

10-11.30

14.02.2022

10-11.30

25.02.2022

10.00-11.30

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00