Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  • Od 28.02 przechodzimy w tryb “hybrydowy”

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1616/2021/2022 z dnia 23.02 br. JM Rektora ATH, do dnia 27 marca 2022 zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach będą się odbywały w trybie przewidzianym w planie zajęć. Zarządzenie to dotyczy również innych zaplanowanych form weryfikacji efektów uczenia się, w tym zaliczeń i egzaminów, oraz obron prac dyplomowych, których realizacja ma odbywać się stacjonarnie,

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00