Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zaproszenie na wykład

 \  Aktualności  \  Wykłady/Prezentacje  \  Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład

9 maja 2022 r. o godz. 16.00 w sali L 137 będzie miał miejsce wykład pt. Metody lingwistyki kognitywnej na tle strukturalistycznego opisu języka, który wygłosi doc. dr hab. Irena Bogoczova z Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu OstrawskiegoNa wykład serdecznie zaprasza wszystkich chętnych Katedra Polonistyki ATH.

Poniżej najważniejsze informacje nt. prelegentki doc. dr hab. Ireny Bogoczovej.

Irena Bogoczová, doc., PhDr., CSc., ur. 7. 9. 1961 w Czeskim Cieszynie (CZ), od urodzenia mieszka w Czechach (Zaolzie), gdzie zdobyła wykształcenie podstawowe i średnie w szkołach z polskim językiem nauczania. W 1985 r. skończyła studia slawistyczne (filologia rosyjska i serbsko-chorwacka) na uniwersytecie w Brnie (obecnie Masarykova univerzita). Po studiach została zatrudniona w Instytucie Języka Czeskiego AN RC, później na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (Ostravská univerzita), kolejno: w Zakładzie Badań Etnikum Polskiego w RC, w Katedrze Języka Czeskiego i Katedrze Slawistyki (do chwili obecnej). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie obrony pracy doktorskiej z zakresu socjolingwistyki na Uniwersytecie Opolskim w 1995 r., stopień docenta w dziedzinie filologia słowiańska uzyskała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Univerzita Palackého, Olomouc).

Działalność badawcza i dydaktyczna: słowiańskie językoznawstwo diachroniczne i porównawcze, dialektologia, socjolingwistyka, komunikacja językowa, bilingwizm, interferencja itp.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00