Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Ogólnopolski ranking kierunków studiów 2022: Filologia Angielska ATH utrzymuje mocną pozycję w pierwszej dziesiątce!

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Ogólnopolski ranking kierunków studiów 2022: Filologia Angielska ATH utrzymuje mocną pozycję w pierwszej dziesiątce!

Ogólnopolski ranking kierunków studiów 2022: Filologia Angielska ATH utrzymuje mocną pozycję w pierwszej dziesiątce!

Z wielką radością i dumą pragniemy poinformować, iż prowadzony w Instytucie Neofilologii ATH kierunek Filologia Angielska, w najnowszym Rankingu Kierunków Studiów Szkół Wyższych Perspektywy 2022 utrzymał swoją pozycję w pierwszej dziesiątce najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, wyprzedzając wiele filologii z renomowanych i większych uczelni w kraju, a ustępując o wiele większym zaledwie o kilka punktów (np. Filologię Angielską UŚ w rankingu różni zaledwie 3.8 pkt w skali 100!) .

Tak wysoką pozycję Filologia Angielska ATH osiągnęła już w zeszłym roku i już wtedy zwracaliśmy uwagę na główne źródła tego sukcesu: niegasnący zapał Dyrektor Instytutu Neofilologii, prof. ATH dr hab. Marii Korusiewicz, zaangażowanie pracowników, organizację zaplecza administracyjnego Instytutu Neofilologii niezbędnego do jej sprawnego funkcjonowania oraz podstawowy tego element – studentów.

Podkreślić należy również, że kolejna tak wysoka ocena mogłyby wydać się przesadzona, gdyby nie fakt, że to właśnie te aspekty Kapituła Rankingu 2022 oceniła bardzo wnikliwie i w przypadku Filologii Angielskiej ATH dało to tak wyśmienity wynik.

Dodać należy bowiem, że ocenie poddano aż 71 kierunków studiów, które w zależności od specyfiki oceniane były według rozbudowanego (od 12 do 13) zestawu precyzyjnych wskaźników, pogrupowanych w sześć kryteriów. Kapituła doceniła prestiż kierunku, biorąc pod uwagę m.in.: wskaźnik kategorii naukowej, potencjał dydaktyczny i naukowy, ekonomiczne losy absolwentów oraz umiędzynarodowienie studiów.

Wszystkim wspomnianym wcześniej – pracownikom i studentom Filologii Angielskiej, gratulujemy i nie ustajemy działać wspólnie dalej, bo właśnie taka zgodna zespołowa praca składa się na sukcesy tak uczelni, jak i samych studentów, a później absolwentów.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00