Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zaproszenie na konferencję pt.: “Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i rodziny”, 6 grudnia 2022 r. (online)

 \  Aktualności  \  Konferencje  \  Zaproszenie na konferencję pt.: “Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i rodziny”, 6 grudnia 2022 r. (online)

Zaproszenie na konferencję pt.: “Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i rodziny”, 6 grudnia 2022 r. (online)

Instytut Pedagogiki we współpracy z Instytutem Neofilologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: “Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i rodziny.“, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku na platformie MS Teams. Konferencja została objęta patronatem JM Rektora ATH dra hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką społeczną, pedagogiczną, psychologiczną – zarówno praktyków, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu tematyki będącej przedmiotem obrad konferencyjnych,  jak i naukowców:  językoznawców, antropologów, andragogów, gerontologów społecznych, socjologów,  pedagogów, psychologów i filozofów.

We are pleased to invite you to an International Interdisciplinary Scientific Conference: ‘Language-Education-Inclusion. The real challenges for educational and care centers, teachers, family’. The conference will be organized by the Department of Pedagogy in cooperation with the Department of Neophilology, the University of Bielsko-Biala.

The conference is addressed to scholars, educators, lecturers and teachers dealing with broadly understood social, pedagogical and psychological problems. It is addressed to both practitioners who can share their experience on issues that constitute the core of the conference debate as well as scientists/scholars such as linguists, anthropologists, andragogists, social gerontologists, sociologists, pedagogists, psychologists and philosophers. 

Strona konferencji: https://iconf-pedagogy.ath.bielsko.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00