Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację i spotkanie organizacyjne – studia stacjonarne (I-go i II-go stopnia) i niestacjonarne

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Organizacja zajęć  \  Uroczystości  \  Zaproszenie na uroczystą immatrykulację i spotkanie organizacyjne – studia stacjonarne (I-go i II-go stopnia) i niestacjonarne

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację i spotkanie organizacyjne – studia stacjonarne (I-go i II-go stopnia) i niestacjonarne

Informujemy, że 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro w budynku L) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! To spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska.

Immatrykulacja i spotkania dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) odbędą się 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali L-120 (I piętro w budynku L)

Spotkanie organizacyjne ze studentami przyjętymi na studia niestacjonarne oraz uroczysta immatrykulacja odbędą się 1 października 2022 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali L-128 (aula). Podczas spotkania studenci nie tylko złożą ślubowanie ale otrzymają legitymacje studenckie i podpiszą oświadczenie potwierdzające przyjęcie w poczet studentów ATH.

Kandydaci przyjęci w ramach ostatniej tury rekrutacji są również zaproszeni na spotkanie, ale dokumenty otrzymają w terminie późniejszym w dziekanacie Wydziału.

Po immatrykulacji przewidziane są spotkania z opiekunami poszczególnych kierunków i specjalności według poniższej listy:

  • godz. 10.30-12.00 dr Michał Lisecki, filologia angielska, studia I-go stopnia, sala L143,
  • godz. 10.30-12.00 dr Agnieszka Palion-Musioł, filologia hiszpańska, studia I-go stopnia, sala L222A,
  • godz. 12.00-13.30 mgr Maciej Niemiec, filologia angielska, studia II-go stopnia, sala L143 (76 osób),
  • godz. 12.00-13.30 dr hab. Carlos Dimeo, prof. ATH, filologia hiszpańska, studia II-go stopnia, sala L229A (32 osoby);

Podział na grupy dziekańskie wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń w holu przed Dziekanatem Wydziału (bud. L, II piętro, obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 3 października 2022 r. wg planu zajęć dostępnego na stronie: http://www.plany.ath.bielsko.pl/ oraz na wydziałowych tablicach ogłoszeń (bud. L, II piętro, obok pok. 212).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ul. Willowej 2 (kampus główny Akademii – wjazd na płatny parking od ulicy Willowej (płatne przy wyjeździe). Na parterze budynku „L” znajduje się Biblioteka ATH (wypożyczalnia i czytelnie).

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego znajduje się w budynku L (ul. Willowa 2) na 2. piętrze – pokój L212 (tel. 33 827-92-29).

Godziny otwarcia dziekanatu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 10:00-13:00
  • środa – dzień wewnętrzny, dziekanat nieczynny dla studentów
    oraz
  • soboty zjazdowe -8:00-12:45

Strona Wydziału Humanistyczno-Społecznego: http://www.whs.ath.bielsko.pl/

W przypadku rezygnacji ze studiów należy niezwłocznie na piśmie powiadomić Dziekana wydziału o przerwaniu lub zaniechaniu studiów, składając wypełniony formularz w Dziekanacie Wydziału lub drogą mailową.

UBEZPIECZENIE NNW+OC

Informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na rok ak. 2021/2022 w firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (NNW suma ubezp. 25.000, a OC – suma ubezp. 10.000), składka jednorazowa roczna – 60,00 zł).

Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Studenci I roku mogą dokonać opłaty składki w trakcie spotkania organizacyjnego połączonego z immatrykulacją (w ramach możliwości prosimy o wyliczoną kwotę) oraz przez płatność online (dane podane w dokumentacji otrzymanej w załączeniu z dziekanatu).

Maksymalny termin dokonania wpłaty na ubezpieczenie to 28 października 2022 roku w dziekanacie Wydziału – II piętro.

Każdy student odbywający praktyki zawodowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, student zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniego, aktualnego dokumentu opiekunowi praktyk.

Ochroną ubezpieczenia objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) – ochrona 24h na dobę przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia.

Ubezpieczenie studenta gwarantuje bezpieczeństwo i pomaga w razie nieprzewidzianych wypadków losowych (wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło).

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00