Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wyróżnienia i promocje w Instytucie Neofilologii podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023

 \  Aktualności  \  Uroczystości  \  Wyróżnienia i promocje w Instytucie Neofilologii podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Wyróżnienia i promocje w Instytucie Neofilologii podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023

JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, zainaugurował dziś nowy rok akademicki w Akademii Tehniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Poza uroczystością immatrykulacji nowo przyjętych studentów, w sposób szczególny wyróżnieni zostali również pracownicy naszego Instytutu. Pani mgr inż. Magdalena Czader-Wiśniowska odebrała z rąk JM Rektora ATH wyjątkowe odznaczenie “Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej”. Z kolei dr Sławomir Konkol odebrał gratulacje za uzyskany w ostatnim okresie tytuł doktorski w zakresie literaturoznawstwa. Najserdeczniejsze gratulacje dla naszej serdecznej koleżanki i kolegi!

Vivat Academia,
Vivant Professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00