Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania projektowego (e-CET)

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Wykłady/Prezentacje  \  Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania projektowego (e-CET)

Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania projektowego (e-CET)

[ENG below] W dniach 29-30 września br. odbyło się 3 międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu e-CET (e-Courses for English Teachers), który jest realizowany przez pracowników Instytutu Neofilologii. Podczas spotkania z partnerami z Czech i Słowacji, omówione zostały postępy związane z realizacją celów projektowych – w tym sukces przeprowadzonego szkolenia dla nauczycieli, które odbyło się w dniach 27.06 – 01.07 br. Partnerzy wyznaczyli również kolejne cele do osiągnięcia w ostatniej fazie realizacji projektu – w tym omówiona została organizacja wydarzenia upowszechniającego, które odbędzie się w już w styczniu na terenie naszej uczelni, a na które to już serdecznie zapraszamy!

[ENG] A third International Project Meeting in the E+ funded e-CET (e-Courses for English Teachers) Project took place at our University from the 29th  to 30th of September. During the meeting with our partners from the Czech Republic and Slovakia, we discussed the progress related to the implementation of the project goals – including the presentation of a very successful CPD training for teachers, which took place from the 27th of June to the 1st  of July. The partners also set further goals to be achieved in the last phase of the project – including the organization of the dissemination event, which will take place in January at our university,  and to which we cordially invite you! Stay tuned!

Tags:

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00