Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Projekt E+, IDEREC (Intervention in the Development of FL Reading Comprehension) w IN

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Projekt E+, IDEREC (Intervention in the Development of FL Reading Comprehension) w IN

Projekt E+, IDEREC (Intervention in the Development of FL Reading Comprehension) w IN

[ENG below] W dniach 29-30 września Akademia Techniczno-Humanistyczna gościła w swoich murach przedstawicieli z dwóch Europejskich uniwersytetów – Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze i Uniwersytetu w Ostrawie, którzy razem z pracownikami Instytutu Neofilologii będą realizować projekt E+, IDEREC (Intervention in the Development of FL Reading Comprehension), który potrwa do czerwca 2025 roku. Razem z nami, w projekcie bierze udział 6 partnerów reprezentujących instytucje edukacyjne tj. szkoły podstawowe i szkoły średnie – zarówno prywatne jak i państwowe.

Celem działań projektowych będzie stworzenie i przetestowanie programu interwencyjnego ukierunkowanego na poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego) na poziomie A2. Dodatkowo w ramach projektu opublikowany zostanie podręcznik dla nauczycieli oraz monografia naukowa. Jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami związanymi z realizacją tego projektu! W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu,  dr Elwirą Lewandowską (elewandowska@ath.bielsko.pl).

Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 września 2022, a całość funkcjonuje w ramach partnerstw strategicznych (KA2) Programu Erasmus+ o nazwie  Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (IDEREC)o numerze 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608. Projekt będzie trwał 34 miesiące i zakończy się z dniem 30 czerwca 2025 roku. Całkowita kwota przyznanego grantu, który zostanie rozdzielony na każdego z partnerów w odniesieniu do realizowanych celów to 250 tys. Euro.

Projekt ukierunkowany jest na stworzenie i ewaluacje efektywności programu interwencyjnego dla uczniów języka angielskiego i niemieckiego, który w założeniu powinien zwiększyć ich kompetencje w zakresie czytania ze zrozumieniem. Partnerzy uniwersyteccy będą odpowiedzialni na stworzenie programu interwencyjnego i wydanie go w formie monografii, natomiast partnerzy szkolni, będą odpowiadać za testowanie i ewaluacje wypracowanych materiałów edukacjnych i programu interwencji. Taki podział obowiązków  z założenia ma zwiększyć szanse na stworzenie takiego programu interwencji, który pozwoli uczniom realinie zwiększyć ich komptencje związane z czytaniem ze zrozumieniem w językach obcych: niemieckim i angielskim.

W projekcie bierze udział 9 partnerów z 3 krajów – Polski, Czech i Słowacji. Na poziomie uniwersyteckim, konsorcjum tworzą trzy podmioty: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet w Ostrawie (Czechy) oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). Na poziomie szkolnym udział w projekcie zadeklarowało 6 partnerów reprezentujących następujące instytucje edukacyjne: Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych z Żywca; Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum z Nitry, a także Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Ostrawy. Tak szerokie konsorcjum partnerów pozwoli na realizację celów projektowych a także umożliwi partnerom na wzajemne poznanie struktury oraz metod pracy podobnych jednostek edukacyjnym.

[ENG] A Kick-off Meeting of the new KA2 – IDEREC – project, coordinated by Constantine the Philosopher University of Nitra, with Ostrava University, University of Bielsko-Biała, and 6 public and private schools from three partner countries as partners took place on 29th-30th September at our University.  

The project activities will aim to create and test an intervention program aimed at improving reading comprehension skills among students of foreign languages ​​(English and German) at the A2 level. Additionally, as a part of the project, a textbook for teachers and a scientific monograph will be published. We are excited about the new opportunities that are ahead of us due to the start of the new E+ project! If you are interested in gaining more insights into the project goals please contact the project coordinator dr Lewandowska (elewandowska@ath.bielsko.pl)

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00