Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Tydzień wyrównawczy, czyli “uwaga na cuda” w planie zajęć ;-)

 \  Aktualności  \  Organizacja zajęć  \  Tydzień wyrównawczy, czyli “uwaga na cuda” w planie zajęć ;-)

Tydzień wyrównawczy, czyli “uwaga na cuda” w planie zajęć ;-)

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1656/2021/2022 JM Rektora ATH z dnia 24 czerwca 2022 roku, harmonogram roku akademickiego 2022/2023 przewiduje w obecnym tygodniu poza dniem wolnym od zajęć (11.11), również zmianę zajęć w taki sposób, że w dniu jutrzejszym (tj. wtorek, 8.11) zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem za piątek. Nie zaśpijcie!

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00