Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podsumowanie kolejnego seminarium w ramach projektu SocialBlend

 \  Aktualności  \  Projekty  \  Podsumowanie kolejnego seminarium w ramach projektu SocialBlend

Podsumowanie kolejnego seminarium w ramach projektu SocialBlend

[ENG below] 14 października na naszej uczelni odbyło się Seminarium oraz Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które zostało zorganizowane w ramach projektu SocialBlend, realizowanego przez pracowników Instytutu Neofilologii  – Małgorzatę Raułyk-Dumanow oraz Elwirę Lewandowską.

Spotkanie zostało zorganizowane w formule hybrydowej, a jego uczestnicy – zarówno Ci, którzy byli razem z nami w Sali wykładowej oraz Ci, którzy uczestniczyli w spotkaniu zdalnie, mieli okazję poznać wyniki międzynarodowego badania dot. umiejętności transwersalnych w edukacji oraz wziąć udział w warsztatach, podczas których dowiedzieli się, jak można wspierać rozwój umiejętności społecznych w klasie szkolnej! Było nam bardzo miło spotkać się z uczestnikami warsztatów i nie możemy doczekać się kolejnych spotkań, podczas których będziemy mieli okazję do podzielenia się naszymi doświadczeniami i wiedzą z zakresu edukacji mieszanej z uwzględnieniem umiejętności transwersalnych!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną oraz do śledzenia naszych działań. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu dr Elwiry Lewandowskiej pod adresem: elewandowska@ath.bielsko.pl.

[ENG]  On October 14th, our university hosted a Theoretical Seminar and Workshop for teachers of early childhood education, which was organized as part of the SocialBlend Project. The meeting was organized in a hybrid formula, and its participants – both those who were with us in the lecture hall and those who participated in the meeting remotely, had the opportunity to learn about the results of an international study on transversal skills in education and take part in workshops during which they could learn how to support the development of social skills in the classroom!

We were very pleased to meet with the participants and we are looking forward to upcoming events, during which we will have the opportunity to share our experiences and knowledge in the field of blended learning with the inclusion of transversal skills!

We invite everyone to read the booklet prepared for this occasion and follow our other activities. More info is available at elewandowska@atha.bielsko.pl where you can contact the project coordinator, dr. Elwira Lewandowska.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00