Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wysoki wynik dyscyplin naukowych reprezentowanych w IN

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Wysoki wynik dyscyplin naukowych reprezentowanych w IN

Wysoki wynik dyscyplin naukowych reprezentowanych w IN

Akademia Techniczno-Humanistyczna otrzymała ostateczne wyniki przeprowadzonej w ubiegłym roku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, która objęła 10 dyscyplin prowadzonych w uczelni, w tym 2 z nich w Instytucie Neofilologii: literaturoznawstwo z oceną B+ i  językoznawstwo, która w skali naszej całej Uczelni otrzymała najwyższą ocenę A. Tak wysoka ocena dyscyplin prowadzonych również w ramach IN to wielkie osiągnięcie, ale i okazja do ogromnej mobilizacji, by wykorzystać tę okazję do realizacji wielu dalekosiężnych planów.

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązującą od 1 października 2018 r., polskie uczelnie i instytuty naukowe oceniane są co 4 lata pod kątem poziomu prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, a poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+ (najwyższa), A, B+, B albo C.

Od uzyskanej w ten sposób oceny zależą uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów, interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej czy nadawania stopni i tytułów naukowych. Ma ona także wpływ na kwotę subwencji, czyli środków finansowych otrzymywanych przez uczelnię z budżetu państwa.

Ostateczne wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych reprezentowanych na ATH

 • językoznawstwo (przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Ożańska-Ponikwia) A
 • informatyka techniczna i telekomunikacja (przewodniczący: prof. dr hab. inż. Vasyl Martsenyuk) B+
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport (przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Juraszek) B+
 • inżynieria materiałowa (przewodniczący: dr hab. Czesław Ślusarczyk) B+
 • inżynieria mechaniczna(przewodnicząca: dr hab. inż. Dorota Pawlus) B+
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (przewodniczący: dr hab. inż. Klaudiusz Grübel) B+
 • literaturoznawstwo (przewodniczący: dr hab. Marek Bernacki) B+
 • nauki o zarządzaniu i jakości (przewodnicząca: dr hab. inż. Katarzyna Żyminkowska) B+
 • nauki o zdrowiu (przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki) B+
 • pedagogika (przewodnicząca: dr hab. Ewa Kochanowska) B+
Tags:

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00