Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Warsztaty z “pisania tekstów akademickich” – czy aby na pewno tylko to?

 \  Aktualności  \  Wykłady/Prezentacje  \  Warsztaty z “pisania tekstów akademickich” – czy aby na pewno tylko to?

Warsztaty z “pisania tekstów akademickich” – czy aby na pewno tylko to?

W ubiegły piątek (12.05) na naszej uczelni odbyły się warsztaty pt. “Avoiding Common Mistakes in Academic Writing“, które poprowadził autor książek i nauczyciel języka angielskiego Christopher Walker. Gość przybył na ATH na zaproszenie organizatorki spotkania mgr Agnieszki Pochopień-Stwory.

Licznie zgromadzeni na warsztatach studenci i pracownicy Instytutu Neofilologii mieli okazję się przekonać, że nauka pisania wymaga gruntownego przemyślenia procesu formułowania myśli i zrozumienia relacji i różnic między warstwą mówioną języka a pisaną. Prowadzący, w sposób bardzo interaktywny, aktywizując absolutnie wszystkich zgromadzonych na sali, przeprowadzał ich kolejno przez stopnie zrozumienia i budowania świadomości różnic między tymi dwoma modalnościami, bogato egzemplifikując objaśnienia krótkimi fragmentami, których poprzez praktyczne ćwiczenia współautorami czynił również zgromadzonych na sali.

Trzeba przyznać, że właśnie takiego holistycznego ujęcia języka — od analizy językowej (składniowej i gramatycznej), poprzez naukę stylistyki i zrozumienia rejestrów języka, na odwołaniach do przetwarzania języka naturalnego przez algorytmy kończąc (tak, o Google Translate też autor mówił!) – potrzeba naszym studentom, by zauważyć, że większość przedmiotów na studiach filologicznych “spina się w całość” i nie sposób w tym sensie ani wyłonić “który z nich ważniejszy”, ani tym bardziej “pominąć te mniej mnie interesujące”, gdyż wszystkie te elementy składają się na świadomość bycia filologiem sensu largo.

Mając na uwadze, że warsztaty trwały jedynie 1,5 godz., można śmiało powiedzieć, że prowadzący osiągnął w bardzo krótkim czasie zrozumienie wszystkich zebranych, które pozwoli im z pewnością pogłębić nie tylko wiedzę na temat pisania tekstów akademickich, ale zrozumieć w pełny sposób zależności, które panują w języku tak w warstwie pisanej, jak i mówionej.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00