Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Pracownicy IN na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) w ramach projektu IDEREC (Erasmus+)

 \  Aktualności  \  Projekty  \  Wykłady/Prezentacje  \  Pracownicy IN na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) w ramach projektu IDEREC (Erasmus+)

Pracownicy IN na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) w ramach projektu IDEREC (Erasmus+)

W dniach 13-14.04.2023 na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji odbyło się II międzynarodowe spotkanie w ramach współpracy w międzynarodowym projekcie IDEREC (Erasmus+). W spotkaniu brali udział zarówno partnerzy uniwersyteccy jak i partnerzy ze stowarzyszonych szkół podstawowych i średnich. Spotkanie wieńczyło pierwszą fazę projektu, w ramach której partnerzy tworzyli materiały dydaktyczne dotyczące rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim i niemieckim, a naszym następnym krokiem będzie stworzenie podręcznika dla nauczycieli umożliwiającego efektywną pracę nad rozwojem tej, jakże ważnej kompetencji językowej!

 

 

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00