Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia Angielska ATH na 8 miejscu w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów szkół wyższych 2023

 \  Aktualności  \  Ogólne  \  Filologia Angielska ATH na 8 miejscu w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów szkół wyższych 2023

Filologia Angielska ATH na 8 miejscu w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów szkół wyższych 2023

Kolejny już rok z rzędu, z wielką radością i dumą, pragniemy poinformować, iż prowadzony w Instytucie Neofilologii ATH kierunek Filologia Angielska, w najnowszym Rankingu Kierunków Studiów Szkół Wyższych Perspektywy 2023 poprawił swoją pozycję w stosunku do roku poprzedniego i obecnie plasuje się już na ósmym miejscu w pierwszej dziesiątce najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, wyprzedzając wiele filologii z renomowanych i większych uczelni w kraju. W tym roku wyprzedziliśmy (choć nieznacznie) nawet Filologię Angielską UŚ.

Tak wysoką pozycję w dziesiątce najlepszych uczelni w kraju Filologia Angielska ATH osiągnęła już w zeszłych latach (2021, 2022) i już wtedy zwracaliśmy uwagę na główne źródła tego sukcesu: niegasnący zapał Dyrektor Instytutu Neofilologii, prof. ATH dr hab. Marii Korusiewicz, zaangażowanie pracowników, organizację zaplecza administracyjnego Instytutu Neofilologii niezbędnego do jej sprawnego funkcjonowania oraz podstawowy tego element – studentów.

Kapituła Rankingu 2023, której przewodniczył prof. Michał Kleiber, doceniła prestiż naszego kierunku, biorąc pod uwagę: kategorie naukowe (w tym roku dyscyplina Językoznawstwo otrzymała najwyższą możliwą kategorię: A!), potencjał dydaktyczny i naukowy, ekonomiczne losy absolwentów oraz umiędzynarodowienie.

Warto wspomnieć, że w tym samym rankingu również inne kierunki na naszym Wydziale odnotowały podobne sukcesy: kierunek pedagogika – czwarte miejsce, kierunek filologia polska – ósme miejsce. Serdecznie gratulujemy kolegom i koleżankom!

Również wszystkim wspomnianym wcześniej – pracownikom i studentom Filologii Angielskiej, gratulujemy i nie ustajemy działać wspólnie dalej, bo właśnie taka zgodna zespołowa praca składa się na sukcesy tak uczelni, jak i samych studentów, a później absolwentów.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00