Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

sesja egzaminacyjna

 \   \  Organizacja zajęćsesja egzaminacyjna
 • Studia niestacjonarne (filologia angielska i hiszpańska) – harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023

  Prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 dla poniższych kierunków studiów niestacjonarnych (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia angielska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia angielska – studia niestacjonarne, II-go stopnia: rok 2 Filologia Hiszpańska Filologia hiszpańska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 3

 • Filologia hiszpańska – harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 (studia stacjonarne)

  Tym razem poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 dla studiów stacjonarnych na filologii hiszpańskiej  (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Hiszpańska Filologia hiszpańska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia hiszpańska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach

 • Zimowa sesja egzaminacyjna 2022/2023 – harmonogram egzaminów (filologia angielska – studia stacjonarne)

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 2.02.2023 do

 • Terminarz zimowej sesji zaliczeniowej 2022/2023 (wyciąg z regulaminu)

  Działając w oparciu o Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 zgodny z Zarządzeniem Nr 1656/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego

 • Filologia hiszpańska (studia stacjonarne) – letnia sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w leteniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 dla filologii hiszpańskiej (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia hiszpańska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia hiszpańska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 15.06.2022 do 30.06.2022, a sesja

 • Letnia sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów (filologia angielska – studia stacjonarne)

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 15.06.2022 do

 • egzaminy online

  Zimowa sesja egzaminacyjna 2021/2022 – harmonogram egzaminów

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Filologia Angielska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2,

 • egzaminy online

  [Aktualizacja 15.02] Również sesja zimowa 2021/2022 w trybie zdalnym

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1611/2021/2022 Zarządzeniem Nr 1615/2021/2022 z dnia 15.02 br. JM Rektora ATH, do dnia 20 lutego 27 lutego 2022 zaplanowane zajęcia nadal odbywać będą się wyłącznie w trybie zdalnym. Dotyczy to również innych zaplanowanych form weryfikacji efektów uczenia się, w tym zaliczeń i egzaminów, oraz obron prac dyplomowych, których realizacja ma odbywać się również

 • egzaminy online

  Letnia sesja egzaminacyjna 2020/2021 – harmonogram egzaminów – anglistyka, studia stacjonarne

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Przypominamy, że sesja podstawowa na studiach stacjonarnych trwa od 15.06.2021 do

 • egzaminy online

  Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 – harmonogram egzaminów

  Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021 dla poniższych kierunków (kliknij na interesujący cię rok studiów): Filologia Angielska Filologia Angielska – studia stacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2, rok 3 Filologia Angielska – studia stacjonarne, II-go stopnia: rok 1, rok 2 Filologia Angielska – studia niestacjonarne, I-go stopnia: rok 1, rok 2,

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00