Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Informacja ogólna dla osób niepełnosprawnych

Każdy ma prawo do nauki (…).
Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenie (…)
Art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji.
W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans Państwa- Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (…).
Państwa- Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa- Strony zapewnią, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.

Art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 

Wydział Humanistyczno- Społeczny Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej działając w myśl powyższych deklaracji i przepisów przyjętych oraz wdrażanych od kilku lat w Polsce, dokłada wszelkich starań w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami:

  • uzyskania wyższego wykształcenia na naszym Wydziale,
  • coraz lepszej dostępności (w tym dostępności technologicznej, wymogów formalnych, struktur administracyjnych) uczelni dla osób z niepełnosprawnościami,
  • w miarę możliwości indywidualnego wsparcia w celu umożliwienia realizacji przysługującego prawa do edukacji,
  • usuwania barier w celu pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, korzystania z zasobów bibliotecznych oraz informatycznych
  • działań integrujących i promujących środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz kształtujących przychylne postawy
  • informacji o instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach wspierających działania edukacyjno- społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Humanistyczno- Społeczny Akademii Techniczno- Humanistycznej w celu zwiększenia dostępności naszej oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami powołał Wydziałowego Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00