Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opiekunowie grup i praktyk

 \  Opiekunowie grup i praktyk

Pracownicy pełniący obowiązki opiekuna w roku akademickim 2020/2021

INSTYTUT NEOFILOLOGII


Kierunek, specjalność Filologia, filologia angielska
Studia pierwszego stopnia SS


I rok dr Anita Jarczok

dr Małgorzata Jopek-Bizoń

 

II rok dr Tomasz Brenet
III rok dr hab. Dorota Chłopek, prof. ATH
 

Studia drugiego stopnia SS


I rok specjalizacja nauczycielska dr Tatiana Szczygłowska
I rok specjalizacja tłumaczeniowa
II rok specjalizacja nauczycielska mgr Sebastian Dunat
II rok specjalizacja tłumaczeniowa
 

Studia pierwszego stopnia SN


I rok mgr Agnieszka Kliś
II rok mgr Sławomir Konkol
III rok dr hab. Dorota Chłopek, prof. ATH
 

Studia drugiego stopnia SN


I rok mgr Maciej Niemiec
II rok dr Małgorzata Jopek-Bizoń
INSTYTUT NEOFILOLOGII


Kierunek, specjalność Filologia, filologia hiszpańska
Studia pierwszego stopnia SS


I rok mgr Ilona Cieślar-Śliż
II rok mgr Aleksandra Hasior
III rok mgr Aleksandra Hasior
 

Studia drugiego stopnia SS


I rok dr Agnieszka Palion-Musioł
II rok dr hab. Carlos Dimeo Alvarez, prof. ATH
 

Studia pierwszego stopnia SN


I rok mgr Ilona Cieślar-Śliż
II rok dr Agnieszka Palion-Musioł

Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych

Studia pierwszego stopnia

Specjalizacja nauczycielska: dr Michał Lisecki (V sem.), dr Elwira Lewandowska (III/IV sem.)

Specjalizacja translacja z językiem biznesu: mgr Sławomir Konkol

 

Studia drugiego stopnia

mgr Monika Marek

Studia pierwszego stopnia

mgr Aleksandra Hasior

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00-13.00
  • czwartek – dzień wewnętrzny