Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opiekunowie grup i praktyk

 \  Opiekunowie grup i praktyk

Pracownicy pełniący obowiązki opiekuna w roku akademickim 2022/2023

INSTYTUT NEOFILOLOGII


Kierunek, specjalność Filologia, filologia angielska
Studia pierwszego stopnia SS


I rok dr Michał Lisecki

dr Tomasz Brenet

II rok dr hab. Dorota Chłopek, prof. ATH
III rok dr Anita Jarczok
dr Małgorzata Jopek-Bizoń
 

Studia drugiego stopnia SS


I rok specjalizacja nauczycielska mgr Maciej Niemiec
I rok specjalizacja tłumaczeniowa
II rok specjalizacja nauczycielska mgr Sebastian Dunat
 

Studia pierwszego stopnia SN


I rok mgr Krzysztof Feruga
II rok mgr Monika Marek
III rok mgr Agnieszka Kliś
 

Studia drugiego stopnia SN


II rok mgr Małgorzata Raułyk-Dumanow
INSTYTUT NEOFILOLOGII


Kierunek, specjalność Filologia, filologia hiszpańska
Studia pierwszego stopnia SS


I rok dr Agnieszka Palion-Musioł
II rok mgr Aleksandra Hasior
III rok dr Natalia Wiśniewska
 

Studia drugiego stopnia SS


I rok dr hab. Caros Dimeo, prof. ATH
II rok dr Natalia Wiśniewska
 

Studia pierwszego stopnia SN


I rok dr Agnieszka Palion-Musioł
II rok mgr Aleksandra Hasior
III rok dr hab. Caros Dimeo, prof. ATH

Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych

Studia pierwszego stopnia

Specjalizacja nauczycielska: dr Michał Lisecki (V sem.), dr Elwira Lewandowska (III/IV sem.)

Specjalizacja translacja z językiem biznesu: mgr Sławomir Konkol

 

Studia drugiego stopnia

mgr Monika Marek

Studia pierwszego stopnia

mgr Aleksandra Hasior

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00