Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kierunki studiów w Instytucie Neofilologii

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię angielską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: język angielski

Specjalizacje (wybór od 3 semestru):

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska
 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: translacja z angielskim językiem biznesu
 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: literacko-kulturowa
 • specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA, specjalizacja: translacja z hiszpańskim język biznesu

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię hiszpańską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: dowolny język obcy nowożytny

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska

Przedmioty będące przedmiotem kwalifikacji na filologię angielską:

 • Przedmiot podstawowy: język polski
 • Język obcy: język angielski

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej.

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska, oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

 

 • specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa z językiem angielskim

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalność tłumaczeniowa z językiem angielskim mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

FILOLOGIA – profil ogólnoakademicki

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: nauczycielska

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej.

 • specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalizacja: tłumaczeniowa

Na I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska, oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2, poświadczonego właściwym dla danego języka certyfikatem.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00