Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Materiały dodatkowe

 \  Materiały dodatkowe


System Jakości Kształcenia – materiały dodatkowe

.

.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00-13.00
  • czwartek – dzień wewnętrzny