Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja 2020/2021

 \  Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021


Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 29 czerwca br.

Cykle rekrutacyjne na dany kierunek studiów, będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.WIĘCEJ INFORMACJI | FILOLOGIA ANGIELSKA |FILOLOGIA HISZPAŃSKA| SYSTEM E-REKRUTACJI


Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00-13.00
  • czwartek – dzień wewnętrzny