Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Filologia angielska: studia II-go stopnia – kryteria kwalifikacji

 \  Filologia angielska: studia II-go stopnia – kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska (4 semestry). Na I rok studiów mogą ubiegać się:

1. na specjalizację nauczycielską – tylko absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej;

 1. na specjalizację tłumaczeniową:

a)absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;

b)absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych, tzn.:

  • filologia,
  • filologia polska,
  • filozofia,
  • historia,
  • kulturoznawstwo,

posiadających świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, np. Certificate of Advanced English (CAE)

c)  absolwenci studiów wymienieni w punkcie b) – nie posiadający świadectwa znajomości języka, ale posiadający znajomość języka na poziomie minimum B2 – mogą złożyć dokumenty na studia pod warunkiem przystąpienia do weryfikacyjnego testu językowego.

Od kandydatów wymienionych w ust. 2 punkty b) i c) wymagane będzie uzupełnienie efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku i specjalności/specjalizacji, realizowane w formie odpłatnego programu wyrównawczego ustalanego indywidualnie dla każdego kandydata.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00