Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

System Jakości Kształcenia

Wydziałowa Księga Jakości


(pobierz KSIEGA JAKOSCI WHS wydanie 3)

Instrukcje i procedury


INSTRUKCJA Ankietyzacja studentów wyd. 2

INSTRUKCJA Zastępstwa i odrabianie zajęć wyd. 3

INSTRUKCJA Indywidualna organizacja studiów wyd. 3

INSTRUKCJA Indywidualny plan studiów i program nauczania wyd. 2

INSTRUKCJA Podanie do dziekana wyd. 4

INSTRUKCJA Dokumentowanie efektów kształcenia wyd. 2

INSTRUKCJA Informowanie studentów o procesie kształcenia wyd. 2

INSTRUKCJA Program ERASMUS+ wyd.2

INSTRUKCJA Publiczne udostępnianie informacji

INSTRUKCJA Przeniesienie studenta na kierunek/specjalność prowadzone na WHS

INSTRUKCJA Monitorowanie i doskonalenie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

INSTRUKCJA Okresowa ocena infrastruktury dydaktycznej, naukowej i materialnej

PROCEDURA Dyplomowanie wyd. 3

PROCEDURA Prowadzenie zajęć wyd. 2

PROCEDURA Organizacja praktyk wyd. 4

PROCEDURA Wsparcie studentów wyd. 2

PROCEDURA Warunki i sposoby oceniania studentów i słuchaczy wyd. 2

PROCEDURA Współpraca z interesariuszami

PROCEDURA Badanie satysfakcji absolwentów wyd. 2

PROCEDURA Weryfikacja efektów kształcenia oraz okresowy przegląd programów wyd. 2

PROCEDURA Ocena obsługi administracyjnej procesu kształcenia

PROCEDURA Zarządzanie informacją dotyczącą jakości kształcenia

PROCEDURA Organizacja prac Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia

PROCEDURA Tworzenie i modyfikowanie kierunku/ specjalności lub studiów podyplomowych

PROCEDURA Monitorowanie, ocena i planowanie działań naprawczych

Określenie deficytu punktów ECTS

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia


(pobierz KOMISJE WYDZIAŁOWE)

Badanie jakości kształcenia na WHS


Badanie jakości kształcenia – satysfakcja absolwentów (2014-2015)

Badanie jakości kształcenia – ankietyzacja – semestr letni 2014-2015

Badanie jakości kształcenia – ankietyzacja – semestr zimowy 2014-2015

Badanie jakości kształcenia – hospitacje 2012-13, 2013-14, 2014-15

Uczelniany System Jakości Kształcenia


Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00