Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

e-Uczelnia

 \  e-Uczelnia
  • Zdalne nauczanie – niezbędne narzędzia i procedury

    W związku z wydanym w dniu 9 grudnia 2021 roku przez JM Rektora ATH zarządzeniem nr 1598/2021/2022 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej ATH, w dniach od 13.12.2021 do 9.01.2022 roku wszystkie zajęcia w Instytucie Neofilologii odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym. Aby ułatwić komunikację między wykładowcami a studentami w trakcie nauczania zdalnego, na

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00