Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

immatrykulacja

 \  immatrykulacja
 • Uroczysta immatrykulacja studentów studiów dziennych i niestacjonarnych w Instytucie Neofilologii

  W piątek 30 września w auli budynku L odbyła się uroczysta immatrykulacja nowych studentów Instytutu Neofilologii ATH na stopniach pierwszym i drugim studiów stacjonarnych. Immatrykulacja studentów studiów niestacjonarnych odbyła się natomiast 1 października. W obu przypadkach w imieniu władz uczelni oraz wydziału studentów powitali: Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego – prof. dr hab. Ernest Zawada oraz Prodziekani

 • Zaproszenie na uroczystą immatrykulację i spotkanie organizacyjne – studia stacjonarne (I-go i II-go stopnia) i niestacjonarne

  Informujemy, że 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro w budynku L) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! To spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska. Immatrykulacja i spotkania dla studentów I-go roku

 • wykład

  Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów Instytutu Neofilologii w roku akademickim 2021/2022

  W dniu 30 września br. w Instytucie Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbyła się uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów I-go roku. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Ernest Zawada obecny podczas uroczystości wraz z prodziekanami – dr Justyną Wojciechowską i drem Robertem Pyszem, v-ce dyrektor studium dr Agnieszką Palion-Musioł oraz dr hab. Dorotą Chłopek, prof ATH

 • Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne – studia niestacjonarne

  Informujemy, że 2 października 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! Spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska oraz studentów I-go roku studiów

 • Immatrykulacja i spotkania organizacyjne – studia stacjonarne

  Informujemy, że 30 września 2021 r. (czwartek) odbędą się spotkania organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! Spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających). Spotkania odbędą się wg harmonogramu:

 • Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych

  W dniu 30 września 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego (złożenie ślubowania, wręczenie legitymacji studenckich, a także podpisanie oświadczeń dla studentów przyjętych na studia stacjonarne w wyniku postępowania rekrutacyjnego). Harmonogram spotkań dla naszych studentów: filologia angielska – godz. 9:00 – aula L-128 (bud. L, I piętro) filologia

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00