Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

studia niestacjonarne

 \  studia niestacjonarne
  • Zaproszenie na uroczystą immatrykulację i spotkanie organizacyjne – studia stacjonarne (I-go i II-go stopnia) i niestacjonarne

    Informujemy, że 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro w budynku L) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! To spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska. Immatrykulacja i spotkania dla studentów I-go roku

  • Immatrykulacja i spotkanie organizacyjne – studia niestacjonarne

    Informujemy, że 2 października 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali L-120 (I piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz immatrykulacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego. UWAGA! Spotkanie adresowane jest do studentów I-go roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach filologia angielska i filologia hiszpańska oraz studentów I-go roku studiów

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00