Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

blog

 \  blog
 • Dawid Data

  Na anglistyce najbardziej spodobała mi się różnorodność materiału opracowywanego w ramach zajęć. Już od pierwszego semestru każdy student może rozwijać się w kierunku, który go najbardziej interesuje, jednocześnie poszerzając swoje horyzonty w innych dziedzinach językoznawstwa. Natomiast dzięki zajęciom prowadzonym w całości po angielsku, uczestnicy naturalnie rozwijają umiejętność posługiwania się tym językiem zarówno w piśmie, jak

 • Justyna Howden

  Studiuję filologię angielską w trybie zaocznym. Studia zaoczne są bardzo dobrą opcją dla osób w każdym wieku, które pracują, a chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje potrzebne w pracy zawodowej. Pogodzenie pracy i studiów nauczy Cię dyscypliny i efektywnego zarządzania czasem. Zajęcia są ciekawe, a wykładowcy mają dużą wiedzę i są zawsze gotowi do pomocy.

 • Izabela Płonka

  Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, jestem w stanie biegle posługiwać się językiem angielskim. Studia pomogły mi zrozumieć zarówno język, jak i kulturę krajów anglojęzycznych. Dużą zaletą jest prowadzenie zajęć w tym języku, co w znacznym stopniu ułatwia opanowanie go.

 • Michał Tórz

  Michał Tórz

  Uczelnia kładzie nacisk na kreatywne podejście do filologii. Poza suchymi faktami, wiele zadań stanowią projekty,  które wzmacniają umiejętność pracy w grupie i pozwalają na dogłębniejsze poznanie tematu. Mało oczywistym jest to, że przedmioty spoza kategorii filologicznej również nauczane są w języku angielskim, co umożliwa częstsze użycie języka i naukę pojęć bardziej formalnych/naukowych.

 • Łukasz Pudełko

  Łukasz Pudełko

  Studiowanie filologii angielskiej na ATH pozwoliło mi rozwinąć umiejętności językowe oraz lepiej poznać kulturę i historię krajów anglosaskich. Uczelnia umożliwiła mi również odbycie praktyk, które były niezwykle cennym doświadczeniem i pierwszym krokiem w karierze zawodowej. Dzięki ATH zaznajomiłem się z oprogramowaniem tłumaczeniowym oraz rozwinąłem swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego. Szczerze polecam wybór filologii angielskiej

 • Tomasz Tomala

  Studia koncentrują się na praktycznej znajomości języka, już po pierwszym semestrze opanowałem hiszpański. To także zasługa zajęć z native speakerami, których tutaj nie brakuje, ważne było również nastawienie tutejszej filologii na specjalizację biznesową. Liczy, że dzięki temu łatwiej będzie mu znaleźć pracę w dużej korporacji.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

 • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00