Instytut Neofilologii

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Michał Tórz

 \  Michał Tórz

Michał Tórz

Uczelnia kładzie nacisk na kreatywne podejście do filologii. Poza suchymi faktami, wiele zadań stanowią projekty,  które wzmacniają umiejętność pracy w grupie i pozwalają na dogłębniejsze poznanie tematu. Mało oczywistym jest to, że przedmioty spoza kategorii filologicznej również nauczane są w języku angielskim, co umożliwa częstsze użycie języka i naukę pojęć bardziej formalnych/naukowych.

Dane kontaktowe:

Instytut Neofilologii ATH
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
bud. B, pok. B-101
tel. (33) 8279 265
e-mail: in@in.ath.edu.pl

Sekretariat czynny jest:

  • poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00